Van berkel               
& VAN WENUM

Waarom mindfulness?

Mindfulnesstraining of aandachttraining is een praktische en effectieve manier om om te gaan met stress, lichamelijke klachten, angst, somberheid en vermoeidheid. Stress en angst zijn onlosmakelijk met het leven verbonden. Welk effect het op je heeft, hangt sterk samen met hoe je ermee om kunt gaan.


Mindfulnesstraining is een krachtige oefening om steeds opnieuw bewust aanwezig te zijn bij alles wat zich aandient in je leven. Het is een training in aandacht geven aan wat zich voordoet aan lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten, elk moment weer, op een milde en niet-oordelende manier. Mindfulnesstraining is geschikt voor iedereen die een actieve bijdrage aan zijn eigen gezondheid en welzijn wil leveren.

Mindfulness nodigt uit om aanwezig te zijn bij dat wat je op ieder moment doet en ervaart. Het leven krijgt daardoor een andere kleur: het komt voller en directer binnen. Je staat meer stil bij wat je doet en bij wat er om je heen gebeurt. Ook kleine dingen kunnen de moeite waard blijken als je er maar voor open staat.


Als je meer stilstaat en bewuster bent, dan ben je meer aanwezig in je leven en krijg je er ook meer grip op.


Mindfulness werkt stress-reducerend. Mindfulnesstraining is een bewustwordingstraining.


Al jong leren we moeilijke en vervelende zaken te ontwijken of van ons af te duwen. Fijne en prettige dingen willen we juist graag vasthouden en niet meer loslaten. Deze reactiepatronen hebben zich stevig gevestigd in ons leven. Zo stevig, dat we haast vanzelfsprekend vanuit deze patronen reageren op situaties.


In de mindfulness-training leer je van een afstand naar je gedachten en gevoelens te kijken. Gewoon zien wat er zich voordoet in een moment, open en zonder te oordelen. In plaats van je automatisch te verzetten tegen vervelende gevoelens proberen we er op een accepterende niet oordelende manier bij stil te staan. We staan ons toe te voelen wat we op dat moment voelen.


Dingen laten zijn zoals zijn, maakt loslaten vervolgens een stuk gemakkelijker. Toch lukt dit slechts voor enkele momenten. Maar door steeds weer opnieuw te proberen, zachtmoedig en met geduld, oefenen we ons in open gewaarwording en in het loslaten van de kaders die ons beperken.

En ‘last but not least‘, door stil te staan, niet te oordelen, bewust te zijn en ‘ja‘ tegen het leven te leren zeggen krijg je meer zin om te leven en krijgt je leven meer zin. Je krijgt je leven weer terug. Niet door te leven op de automatische piloot, maar door aandacht te geven aan dat wat er is, onder het motto ‘Alle tijd is mijn tijd‘, of het nu de administratie is, het plannen van een leuk weekend, al dit is je leven, ook al hebben de automatische innerlijke patronen hun voorkeur en aversies, dit alles krijgt onvoorwaardelijk alle aandacht.


In de training krijg je ruimte om contact te maken met je lichaam en de sensaties die je voelt in je lichaam. Voor een aantal mensen gaat er dan een nieuwe wereld open, een wereld waar ze de toegang naar kwijt waren geraakt. Zo ontstaat er weer aandacht voor het innerlijk landschap, de gewaarwordingen in je lijf. Je maakt weer contact met je lichaam.