Van berkel               
& VAN WENUM

voorwaarden

Financiering en vergoeding
Om onze therapeutische behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar vanuit uw basisverzekering moet u een doorverwijzing hebben van uw huisarts of medisch specialist en moet er sprake zijn van een stoornis zoals omschreven in de DSM V. Denk aan een depressieve stoornis of een angststoornis. Uw jaarlijkse eigen risico wordt daarbij aangesproken. Wij hebben contracten met de volgende zorgverzekeraars: DSW, VGZ en Zilveren Kruis. Per 01.01.2023 kan u alleen bij ons terecht als u bij één van deze verzekeraars verzekerd bent. 


1NP
Het volgende geldt alleen voor cliënten die voor 01.01.2023 bij ons in behandeling zijn gekomen: De praktische afhandeling van de GGZ zorg wordt door Stichting 1NP geregeld. Hierbij moet u denken aan o.a. de contracten met de zorgverzekeraars, enkele administratieve handelingen, de facturatie en klachtenafhandeling. Voor wat betreft de GGZ zorg staat niet onze naam op uw factuur maar de naam van 1NP/Parnassia groep.


Voor meer informatie ga naar www.1np.nl

Zelf betalen
U kunt ook besluiten om de behandeling zelf te betalen, ongeacht of u wel of niet verzekerd bent. In dat geval heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig en krijgt u een factuur van ons. Deze ontvangt u aan het einde van de maand en u wordt verzocht deze binnen 14 dagen te betalen.

Ook vallen sommige behandelingen niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (Zvw). U moet dan denken aan rouw, burn out, levensfase problematiek, relatietherapie. Vanuit het kabinet is besloten dat dit geen (zorg)behandelingen betreft, maar coaching.

In sommige gevallen zijn deze coachings-/cousellingskosten aftrekbaar via uw belastingaangifte. Informeer hiervoor bij uw belastingconsulent.

No-show, een afspraak afzeggen
U kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. U kunt daarvoor bellen, een voicemail-bericht achterlaten of een email sturen naar uw behandelaar vanberkel@vanberkelenvanwenum.nl of vanwenum@vanberkelenvanwenum.nl. Als de afspraak minder dan 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een "no-show", brengen wij u € 65,- in rekening.

Familie, vrienden en betrokkenen
Wij betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Spoedgevallen
Onze praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval, kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts of de huisartsenpost.

Oriënterende gesprekken
Wij factureren per het eerste (oriënterende) gesprek.