Van berkel               
& VAN WENUM

onze werkwijze

We starten met de intake
Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de therapeut en kijken we wat uw hulpvraag is. Vaak zullen we aandacht schenken aan uw levensgeschiedenis .
In het intakegesprek moet duidelijk naar voren komen dat er sprake is van een DSM-stoornis. Uw huisarts heeft hierin al een belangrijk advies gegeven. Als er geen sprake is van een DSM V stoornis, zal het traject niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. In dat geval kunt u wel bij ons verder, maar moet u zelf betalen.

Advies
Na de intakefase bespreken wij met u het behandelplan, waarin onder andere de volgende aspecten aan de orde komen:

  • een beschrijvende diagnose;
  • een classificerende diagnose (volgens DSM V);
  • de doelen van uw behandeling
  • de werkwijze.


Behandeling
Hierna volgt de therapie. Een van de belangrijkste uitgangspunten die wij in onze praktijk hanteren, is dat ieder mens uniek is en dus een eigen hulpvraag heeft. Ieder mens is beïnvloed door zijn eigen verleden, eigen omgeving en heeft een eigen karakter en sterke en zwakke punten. Wij zullen een combinatie van behandelmethoden kiezen die aansluit bij u en uw hulpvraag.
Soms is het voor de therapie wenselijk dat uw parter één of meer keren meekomt. Dat beslissen we in overleg.

Afsluiting en evaluatie
Aan het einde van het traject vindt een afsluitend gesprek en evaluatie plaats.