Van berkel               
& VAN WENUM

relaties zijn (soms) zo moeilijk

1. Jullie zijn in de eerste plaats verschillend. Jullie komen uit verschillende gezinnen, families, achtergronden, milieus, etcetera.


2. Sommigen hebben een moeilijke jeugd achter de rug en dragen allerlei meningen, visies, gedragspatronen, angsten en pijn nog mee. Dat heeft dikwijls onbewust een diepgaande en soms negatieve invloed op je huidige relatie(s).

3. Er zijn allerlei onderliggende tegenstrijdige verwachtingen en verlangens.

  • De ene partner wil bijvoorbeeld meer nabijheid, de ander wil meer afstand.
  • De ene partner wil meer autonomie en de ander meer controle.
  • De ene partner wil alles plannen en regelen, de ander wil meer spontaan leven en meer leven van wat zich iedere dag aandient.
  • De ene partner is meer conventioneel, de ander minder aangepast.
  • Jullie hebben verschillende tempo ‘s.
  • De ene partner wil graag veel sociaal contact, de ander is meer op zichzelf.
  • De ene partner wil ….


4. In veel gevallen worden we aangetrokken tot bepaalde eigenschappen van de ander, die later juist voor diepgaande problemen gaan zorgen. Je werd bijvoorbeeld aangetrokken tot de stevige uitstraling van je partner, maar nu ervaar je hem/haar als een ongenaakbaar blok. Of je werd aangetrokken door de vrolijkheid van je partner, maar nu blijkt hij/zij ook lastig en depressief te kunnen reageren.

5. Soms zou je je partner willen veranderen, maar dat werkt niet. Het is positiever om de wijsheid te ontwikkelen om te weten wat je zult moeten aanvaarden en wat je met elkaar, in overleg, kunt veranderen.

6. Er kunnen kleine conflicten zijn over bijvoorbeeld huishoudelijke taakverdeling, en grote conflicten over bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen, over wat je had verwacht van de relatie, maar wat nu totaal anders blijkt te zijn ….Maar jullie lijken daar niet op een redelijke manier over te kunnen praten.

7. Elke relatie kent verschillende fasen: het begin, …de rijping, de fase met de jonge kinderen, de fase met de oudere kinderen, de fase van nestvlieding, het opbouwen van de relatie weer samen, samen oud worden en zorg behoeven … Al die fasen brengen veranderingen en spanningen en mogelijk crisissen mee.

8. Een relatie kan ook onder druk komen te staan van een te jachtig leven, werkdruk, ziekte, te veel stress, allerlei tegenslagen, de dood of ziekte van een kind of dierbaren, moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen et cetera.