Van berkel               
& VAN WENUM

Wat is een goede, levensvatbare relatie?Je kan je relatie beoordelen op basis van acht pijlers. Deze overlappen elkaar voor een gedeelte en ze veranderen door de tijd heen.

1. Intimiteit; er kan goed over gevoelens worden gepraat en deze gevoelens mogen ook worden geuit. Er is tussen de beide partners voldoende overeenstemming over doelen, activiteiten en opvattingen. Jullie laten allebei geregeld merken dat je van de ander houdt. Jullie kunnen op elkaar bouwen en op elkaar vertrouwen.

2. Veiligheid; er is sprake van fysieke- en emotionele veiligheid

3. Maatjes zijn.

4. Eigen ruimte; beide partners ervaren binnen de relatie ook ruimte, tijd en energie voor zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan eigen vriendschappen, hobby’s, rust … De partners hebben respect voor elkaar en proberen niet elkaar te veranderen, maar aanvaarden de ander zoals die is.

5. Seksuele relatie; jullie zijn tevreden over de seksualiteit en over de afstemming met betrekking tot jullie individuele behoeftes op seksueel gebied.

6. Conflicthantering; jullie gaan op een adequate manier om met conflicten, door rustig met elkaar te praten en proberen op een rustige manier tot een oplossing te komen. De beide partners hebben niet de neiging om te controleren of de baas over de ander te spelen.

7. Communicatie; jullie kunnen eerlijk tegenover elkaar zijn; er kan veel besproken en gezegd worden en jullie kunnen naar elkaar luisteren.

8. Praktische afspraken kunnen maken en nakomen.

Mogelijk scoort jullie relatie op één of meerdere van deze pijlers laag of loopt jullie relatie vast. Er bij stilstaan en tijd en ruimte maken voor jezelf en met de ander is een eerste en belangrijke stap om de relatie ten goede te veranderen. In de relatietherapie kunnen we met elkaar naar jullie beider perspectief op de thema’s kijken. Hieruit kunnen veranderingen plaatsvinden.