Van berkel               
& VAN WENUM

werkwijze

Intake

We starten met een intakegesprek, waarbij beide partners aanwezig zijn. Voorafgaand aan dit eerste intakegesprek verzoeken wij u, beide apart, een intakeformulier in te vullen. Dit formulier krijgt u samen met de bevestiging van de afspraak per mail opgestuurd.
Tijdens de intake maakt u kennis met de therapeut en kijken we wat de hulpvraag van beide partners is. Als de hulpvraag duidelijk is, bepalen we samen of we de relatietherapie starten en kijken we met elkaar hoe we verder gaan.


Behandeling
Na de intake volgt de relatietherapie. Eén van de belangrijkste uitgangspunten die wij in onze praktijk hanteren, is dat ieder mens uniek is en een eigen hulpvraag heeft. En dat uw relatie dus ook uniek is.

Wij zullen daarom een combinatie van behandelmethoden kiezen, die aansluit bij uw hulpvraag en uw unieke relatiekarakter. Altijd in samenspraak met u. Zo kunnen we zoeken naar een betere communicatie. Ook kunnen we met elkaar zoeken naar patronen die uw relatie binnen geslopen zijn en die zorgen voor verdriet en verwijdering. Een van de interventies die wij al jaren gebruiken, en waarvoor we een opleiding hebben gehad, is die van de EFT (Emotionally Focused Therapy). Dit is een vorm van relatietherapie die zich richt op de onderliggende emoties bij paren die verstrikt zijn geraakt in een patroon van negatieve reactie en het gevoel van veiligheid en verbondenheid zijn kwijt geraakt. Wij profileren ons niet specifiek als EFT-therapeut maar gebruiken onze kennis ervan in combinatie met andere methodieken.

Wij gaan er vanuit dat partners die bij ons in relatietherapie komen, ondanks de grote problemen die zij ervaren, ook voelen dat de basis van de relatie er nog is, maar dat zij zich niet meer verbonden voelen op de manier, zoals zij dat ooit wel gevoeld hebben. Wij zien dat beide partners  de wil hebben om te investeren in verandering. Wij hanteren, zoals de meeste relatietherapeuten, dan ook de volgende voorwaarden: geen overmatig middelengebruik, veiligheid voor elkaar, dus absoluut geen fysiek geweld, geen geheime derde in de relatie en tijdens de therapie niet ondertussen bezig zijn met gerechtelijke procedures naar elkaar.

Verder gebruiken relatietherapeuten, en wij ook, de regel dat hetgeen u de therapeut individueel vertelt, of mailt, terwijl u beiden in therapie bent, bekend wordt verondersteld bij uw partner. Dus: openheid en geen geheimen.

Binnen de therapie starten we met de problemen ‘op een rij te zetten’. Dit is een belangrijke start om hierna binnen de therapie te werken aan meer vertrouwen en wederzijds begrip. Zodat u uiteindelijk de relatietherapie kunt beschouwen als een episode in uw relatie.